Стъпки за въвеждане на техническите изисквания по Директива (ЕС) 2022/2555 NIS2

Директива (ЕС) 2022/2555 е една от най-новите регулации на Европейския съюз, която засяга киберсигурността на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Тя се отнася до техническите мерки за сигурност, които трябва да се въведат за защита на ИКТ системите срещу кибератаки и други заплахи за киберсигурността.

Спазването на техническите мерки за сигурност от Директива (ЕС) 2022/2555 е от решаващо значение за осигуряване на сигурността на ИКТ системите и предотвратяването на кибератаки. В тази статия ще разгледаме някои от техническите мерки за сигурност, предвидени в Директивата, както и стъпки за тяхното въвеждане.

Идентификация и управление на достъпа

Идентификацията и управлението на достъпа е един от най-важните аспекти на киберсигурността. Това включва потвърждаване на идентичността на потребителите, управление на правата за достъп и използване на криптиране на данните.

Стъпки за въвеждане:

 • Използвайте двуфакторна аутентикация, за да се потвърди идентичността на потребителите.
 • Управлявайте правата за достъп на потребителите, така че да имат достъп само до необходимите им данни.
 • Използвайте криптиране на данните, за да се защитят от неправомерен достъп.

Мониторинг на ИКТ системите

Мониторингът на ИКТ системите е важен, за да се открият кибератаки и други заплахи за киберсигурността. Това включва мониторинг на мрежата, системите и приложенията, както и логване на събитията.

Стъпки за въвеждане:

 • Инсталирайте софтуер за мониторинг на мрежата и системите.
 • Конфигурирайте софтуерните инструменти за логване на събитията, като се уверите, че се запазват подходящи данни за идентификация на потенциалните кибератаки.
 • Използвайте анализ на сигурностните инциденти, за да се открият възможни заплахи за киберсигурността и да се вземат мерки за предотвратяване на бъдещи инциденти.

Защита от злонамерен софтуер

Злонамереният софтуер е голяма заплаха за киберсигурността. Това включва вируси, троянски коне, шпионски софтуер и други видове злонамерен софтуер, които могат да доведат до загуба на данни, прекъсване на работата на системите и други проблеми.

Стъпки за въвеждане:

 • Използвайте антивирусен софтуер, за да се защитите от вируси и други видове злонамерен софтуер.
 • Използвайте софтуер за превенция на инциденти, който може да блокира опитите за инсталиране на злонамерен софтуер в системата.
 • Редовно актуализирайте софтуера и операционната система на системите си, за да се уверите, че са защитени от най-новите заплахи.
 1. Защита на мрежата

Защитата на мрежата е от решаващо значение за предотвратяване на кибератаки. Това включва защита на мрежовите устройства и настройките, конфигуриране на мрежата за сигурност и защита от нежелани мрежови достъпи.

Стъпки за въвеждане:

 • Използвайте защитна стена, за да се защитите от нежелани мрежови достъпи.
 • Конфигурирайте мрежовите устройства, като маршрутизатори и комутатори, за да се защитите от възможни атаки.
 • Използвайте криптиране на мрежовите данни, за да се предотврати подслушването на мрежата.

Управление на риска

Управлението на риска е от ключово значение за определяне на рисковете за киберсигурността и за изграждане на стратегии за справяне с тях. Това включва оценка на риска, установяване на контролни точки и изграждане на планове за бедствия.

Стъпки за въвеждане:

 • Извършете оценка на риска на ИКТ системите си, за да определите потенциалните заплахи и рискове за киберсигурността.
 • Установете контролни точки за изолиране на системите, ако се появят заплахи за киберсигурността.
 • Изградете планове за бедствия, за да можете да се възстановите бързо в случай на кибератака или друг инцидент, който може да засегне киберсигурността на системите ви.

Като цяло, за да се осигури ефективна защита на ИКТ системите, е важно да се въведат тези и други технически мерки за сигурност от Директива (ЕС) 2022/2555. Те трябва да бъдат комбинирани с политики за киберсигурност, обучения на персонала и редовни проверки за уязвимости, за да се гарантира, че системите ви са защитени от кибератаки и други заплахи за киберсигурността.

Като съвети за въвеждане на тези технически мерки за сигурност, е важно да се следват стъпка по стъпка инструкциите и да се уверите, че всеки елемент е настроен и конфигуриран правилно. Освен това е важно да се осигури редовно актуализиране на системите и софтуера, както и редовни проверки за уязвимости, за да се гарантира, че системите ви са защитени от най-новите заплахи за киберсигурността.

Atlant Security

Atlant Security

Leave a Reply

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial