Използвайте нашите знания в своя полза

c

Създаване на култура на осведоменост за сигурността: Най-добри практики

В днешната дигитална ера организациите от всякакъв мащаб са изправени пред постоянно нарастващ пейзаж от киберзаплахи, които могат да доведат до скъпоструващи пробиви в данните,

Read More »
cybersecurity

Ръководство за внедряване на надеждна защита при работа от разстояние

Пандемията COVID-19 предизвика безпрецедентно глобално преминаване към работа от разстояние, като организации от всякакъв вид и размер приемат гъвкави схеми на работа, за да осигурят

Read More »
Online threat

Използване на разузнаването на заплахите с опита на Atlant Security

Заплахите за киберсигурността непрекъснато се развиват, което прави все по-голямо предизвикателство за организациите да изпреварват кривата и да защитават ефективно своите цифрови активи. Един от

Read More »
Online security

Приемете сигурността с нулево доверие с опита на Atlant Security

Тъй като заплахите за киберсигурността и ИТ сигурността стават все по-сложни и по-чести, традиционните мерки за сигурност се оказват все по-неадекватни за защита на организациите

Read More »
Lock on a keyboard

Автоматизация и оркестрация на сигурността: Повишете киберзащитата си с рационализирани процеси

В днешната бързо променяща се дигитална среда екипите по киберсигурност са изправени пред постоянно разширяващ се набор от заплахи и уязвимости. Традиционните ръчни процеси и

Read More »

Experience what it's like to be stress-free

Let us take care of cybersecurity for you!