Одит на вашата ИТ сигурност

Одитът на ИТ сигурността дава на бизнеса видимост в уязвимите процеси и технологии на ИТ отдела

Одитът на сигурността на вашата ИТ инфраструктура от Atlant Security помага на ръководителите да видят това, което ИТ отделите пропускат поради своята претовареност – реалната картина за това доколко е защитена ИТ инфраструктурата на компанията. Можете ли да предотвратите щетите от действията на недоволен служител? Може ли вашата компания да оцелее в условията на дори еднодневна хакерска атака? 

Нашият одит проверява 965 елемента, присъстващи в американския стандарт NIST 800-53 и сравнява най-добрите практики с това, което присъства при вас, давайки препоръки кои от тях са спешни за имплементация спрямо рисковете за вашия бизнес. 

Свалете нашата брошура за одит на ИТ сигурност

PDF, 322 KB

Нашата мисия: Да ви осигурим ясна видимост до колко и къде сте уязвими за кибер атаки

Одитът на ИТ сигурността показва колко устойчиви са вашите системи за информационни технологии към атака или човешка грешка. Обхватът му зависи от размера на компанията и нейните цели. Одит за ИТ сигурност може да означава бърза оценка на няколко системи или изчерпателен преглед на вашата локална и облачна инфраструктура.

Одитираме контролите на място (или тяхното отсъствие). Тези контроли могат да бъдат административни или технически или дори физически.

Контролът на физическата сигурност не е задължително свързан с предотвратяване на кражба от външна страна. Правилното охлаждане на сървърната стая за предотвратяване на прегряване и критични повреди също е физически контрол за сигурност. Забраната за включване на различни неизвестни устройства в сървъри и компютри може да се разглежда и като физически контрол на сигурността.

Клиентите получаващи одит на ИТ сигурността си от нас имат достъп до одитори, каквито в миналото са можели да си позволят само банки и големи предприятия.

14 области за Одит
1 Ефективен план

💡 Резултатът е много повече от репорт. Предоставяме ви детайлен план с приоритети за това какво и кога да подобрите. 

💡 След което можете да показвате своето ново ниво на защита на текущи и потенциални клиенти и да печелите нови сделки, показвайки колко добре пазите техните данни!

Одитът на ИТ сигурност от Атлант Секюрити включва:

Одит на управлението на достъпа и паролите

Проверяваме как се използват паролите и как се извършва контрол на достъпа. Използват ли се едни и същи пароли на различни места? Знаете ли кой до какво и защо има достъп по всяко време? Могат ли хакерите да откраднат вашите пароли?

Одит на устойчивостта към атаки

Проверяваме за наличието на мерки за противодействие срещу 17 вида кибер атаки: компрометиране на акаунти, неоторизиран достъп, рансъмуер, мрежови атаки, злонамерени програми, саботаж, нарушения на политиката за сигурност и т.н.

Одит на осведомеността на служителите

Всички в организацията преминали ли са съответното обучение за повишаване на осведомеността относно сигурността? Ако да, помнят ли изобщо нещо от обучението? Изпробвана ли е ефективността му?

Одит на защитеността на облачните ви услуги

Microsoft 365 има 280+ настройки за защита. Amazon Web Services и Azure също имат стотици опции за конфигуриране на сигурността - ние ще проверим дали те са оставени в състоянието си по подразбиране и дали са били включени настройките за сигурност.

Одит на защитеността на ИТ инфраструктурата

Ние помагаме на нашите клиенти да трансформират сигурността на своята ИТ инфраструктура, чрез внедряване на сигурни конфигурации на сървъри и мрежови устройства, сигурна конфигурация на работни станции, защита на уеб услуги, сигурност на данните, архивиране и др.

Управление на уязвимости

Колко уязвими машини / приложения може да има една компания в своята мрежа? Ние помагаме на нашите клиенти да създадат и управляват програма за управление на уязвимости, която постепенно ще намали уязвимостите в тяхната мрежа.

Защита на комуникациите - имейл, чат, файлове

Получаването на достъп до корпоративен акаунт може да предостави хакерски достъп и до всички вътрешни системи. Ние защитаваме нашите клиенти, като прилагаме защитено удостоверяване, като гарантираме целостта и поверителността на вашите комуникации.

Пентестинг

Симулацията на нарушения е неразделна част от всяка програма за информационна сигурност. Нашите клиенти могат да разчитат на нас да ги подкрепим при започване, изпълнение и приключване на тест за проникване.

Създаване на сигурни софтуерни разработки

Разработката на софтуер трябва да бъде бърз, ефективен и сигурен процес. Ние помагаме на нашите клиенти да интегрират сигурността в проектирането, разработването, тестването, интегрирането и внедряването на техния код. U

Одит на политиките и процедурите

Политиките и процедурите са приложимите закони дори в бизнеса на малка компания. Тези, които създаваме, са живи и дишащи документи, които внасят ред и структура в практиките за сигурност на нашите клиенти.

Сигурна работа от къщи

Сигурната работа от дома е един аспект на отдалечения достъп, но ние се грижим и за партньори от трети страни и възложени на външни служители, доставчици и гости. Отдалеченият достъп до данни не се ограничава до VPN.

Изграждане на мрежи с нулево доверие

Точно затова разширяваме защитата ви извън VPN и добавяме Zero-Trust като основния ви принцип на защита. Любопитни ли сте как мрежата Zero Trust може да бъде приложена във вашия малък бизнес?

Разширен одит за сигурност на крайни устройства

Антивирусът е само един от 12-те контроли, които прилагаме в малкия бизнес за защита на крайни точки от напреднали хакерски атаки. Тези контроли за сигурност предотвратяват експлоатацията чрез злонамерени документи, скриптове, 0-дневни уязвимости и други.

Мониторинг на сигурността

Ще ви помогнем да трансформирате сигурността на вашата ИТ инфраструктура, като внедрите втвърдяване на сървъри и мрежови устройства, втвърдяване на работния плот, мрежови и уеб услуги, сигурност на данните, архивиране и др.

И още много!

Всяка програма за информационна сигурност, която изграждаме и изпълняваме за нашите клиенти, е различна. Техните екипи, инфраструктура, използвани приложения и бизнес цели се различават и ние често разширяваме услугите си, за да им служим по-добре.

подготовка за одит ит сигурност

Нашият процес за изпълнение на одит на ИТ сигурността

Планиране на изпълнението на одита

Преди да извършим одит на ИТ сигурността, винаги имаме поредица от подготвителни срещи с ръководството на компанията и административен персонал от ИТ отдела.

Тези срещи помагат да се установят причините за одита и неговите стратегически цели за вашата сигурност. Нуждата от съответствие с държавни изисквания ли движи желанието ви за одит на вашите ИТ системи? Били ли сте жертва на инцидент със сигурността? Или искате да имате пълна видимост колко сте подготвени за хакерска атака?

Ето нашия процес на подготовка за одит на ИТ сигурността:

 • Стратегическа среща с ръководството
 • Среща с ИТ екипа
 • Преглед на бизнеса на клиентите – отдели, мениджърски екип, критично важни производствени мощности, ИТ инфраструктура.
 • Преглед на политики и процедури.
 • Преглед на документация.
 • Планиране на срещи с всички служители, участващи в одита на ИТ сигурността.
 • Споразумение за окончателен обхват на одита.

Подготовка за одит на ИТ сигурността

Дайте ми шест часа да отсека дърво и ще прекарам първите четири, заточвайки брадвата си.
― Ейбрахам Линкълн

Освен задължителните предварителни одитни срещи с ръководството, клиентът обикновено трябва да извърши вътрешна подготовка за одита на ИТ сигурността.

От ваша страна е добре да се погрижите за следните елементи:

 • специална стая за срещи или виртуална среда
 • защитена интернет връзка, която е изключена от основната корпоративна мрежа
 • планиране на всяка среща между одитора по сигурността и съответния член на екипа

Възможно е да има технически подробности, като например до какво е разрешен достъпът на одитора и каква информация може да поиска като доказателство, както и как тази информация ще се съхранява и анализира безопасно.

подготовка за одит на ит сигурността
комуникация по време на одит на ит сигурност

Комуникация по време на одита за ИТ сигурност и след него

Комуникацията е ключова във всеки бизнес процес.

Одитите на ИТ сигурността не са изключение и трябва да добавим няколко допълнителни изисквания и зависимости.

Подозирате ли, че е възникнало нарушение на сигурността преди започване на одита на ИТ сигурността? В такъв случай могат ли нападателите да слушат някаква вътрешна комуникация по имейл? В този случай повечето свързани с одита комуникации трябва да се случват извън протокола. С други думи, те трябва да се случват по телефона или чрез защитени незабавни съобщения, като се избягва вашата корпоративна услуга за електронна поща.

Има няколко ключови етапа, през които комуникацията е ключова:

 • преди да започне одита се изясняват всички очаквания от двете страни;
 • по време на одита за ИТ сигурност, за да се гарантира, че всички зададени въпроси са разбрани и всички предоставени доказателства са ясни и не са изфабрикувани или модифицирани по никакъв начин;
 • след одита, когато докладът е получен и обсъден.

Докладът, който получавате, има тенденцията да подгрява политическите дискусии и да започне процеса на взаимно обвинение за откритите грешки. Това не е продуктивно.

Това, което насърчаваме да правят нашите клиенти, е да виждат одиторския доклад като отлична възможност да се подобрите във всичко, което правите, и да победите конкуренцията си в него. Бъдете сигурни, че ако отидем при вашите конкуренти, може да открием подобни или дори по-лоши констатации. Така че бъдете щастливи, че първи открихте грешките си и се пригответе да бъдете първият, който ги поправи!

Разбиране на доклада за одит на ИТ сигурността

Вашият одитен доклад ще съдържа изпълнителен раздел за висшето ръководство и технически раздел за ИТ и персонала по сигурността.

Изпълнителната секция на доклада обикновено се фокусира върху бизнес въздействието на констатациите и върху съветите за приоритизиране. По този начин ръководството може да поиска да се ускорят конкретни действия и ще знае за собствената си отговорност да финансира тези усилия. Понякога това означава и наемане на допълнителни двойки ръце.

Техническият раздел на доклада също ще бъде разделен по констатации с висока критичност, средна критичност и ниска критичност.

Всяка констатация ще бъде съчетана със съответните съвети за фиксиране на констатацията – съсредоточете се върху корекцията, а не върху това кой да бъде виновен за констатацията, това е единственият продуктивен начин да прочетете и да действате според доклада си за одит на IT сигурността.

разбиране на отчета от одита на ит сигурността

Запишете се за виртуална среща

Опитайте какво е да живеете без стрес от потенциален пробив

Позволете ни да се погрижим за вашата сигурност!